Baggrund

"21st skills i skolen" bygger grundlæggende på det didaktiske framework, der blev udgivet som en del af forskningsprojektet "ITL Research"

Centre for Undervisningsmidler i Danmark har som et nationalt projekt oversat materialet fra ITL Research til dansk og gjort det frit tilgængeligt. Du kan læse mere om baggrunden for dette arbejde på www.21skills.dk

Center for undervisningsmidler(CFU) i UCL Erhversakademi og professionshøjskole har med "21st skills i skolen" beriget det oprindelige materiale. Det betyder, at vi grundlæggende er "tro" mod det oprindelige forskningsarbejde, de kompetencer og den taksonomiske opbygning der udspringer af dette.

Vi har oplevet et behov for, at formuleringerne passer bedre til en specifik dansk grundskolekontekst og at der er en tydelig rød tråd og progression i elevernes kompetenceudvikling fra indskoling til udskoling. Derfor har vi tilpasset nøglerne på tre trin: Indskoling, mellemtrin og udskoling.

I dette arbejde har vi inddraget andre CFU fagkonsulenters ekspertise fra bl.a, indskolings-, teknologi- og PLC området, samt anvendt erfaringer og feedback fra lærere, der har arbejdet med 21st skills i egen praksis.

Vi har ydermere gjort arbejdet med kompetencenøglerne mere simpelt. Det betyder, at der ikke længere er kompetencenøgler målrettet elever og komptencenøgler målrettet lærere. Vi oplevede, at der i praksis stod det samme i de to nøglesæt og at lærernøglerne derfor var overflødige.

Vi håber, I får gavn af vores arbejde og at arbejdet med elevernes kompetenceudvikling opleves som meningsfuldt og værdifuldt for både elever og lærere.

God fornøjelse!