21st skills i skolen

Det 21. århundredes kompetencer tilpasset dansk grundskolekontekst

Center for Undervisningsmidler (CFU) i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har tilpasset 21st skills til en dansk grundskolekontekts - og du er velkommen til at bruge det!

Det betyder bl.a., at vi har revideret kompetencenøglerne, så de langt mere naturligt indgår side om side med fælles mål og de didaktiske og pædagogiske traditioner, der gør sig gældende i Danmark.

Herudover er kompetencenøglerne formuleret i et sprog, der opleves som mere meningsfuldt for både elever og undervisere.

Slutteligt har vi beskrevet komptencerne på 3 niveauer - indskoling, mellemtrin og udskoling - så der sikres en rød tråd i elevernes kompetenceudvikling gennem hele skoleforløbet.

Materialet bag dette arbejde kan du læse mere om, i menupunktet Bag 21iskolen.dk.

Du er velkommen til frit at bruge de udviklede kompetencenøgler, værktøjer og modeller og du er altid velkommen til at tage kontakt til os.